TJENESTER/STRATEGI

STRATEGI

Great Leadership Institute® sine rådgivere har lang og bred erfaring i strategiutvikling fra de fleste bransjer i privat og offentlig sektor – både som ledere og rådgivere.

EKSTERN POSISJONERING KREVER INTERN MOBILISERING

Enhver virksomhet – privat eller offentlig – vil hele tiden gjøre ulike typer valg. I en strategi vil valgene primært dreie seg om hva som skal være virksomhetens eksterne posisjonering og hva som skal være virksomhetens interne mobilisering. Når virksomhetens retning og ambisjonsnivå er utformet vil neste steg være virksomhetens endringsstrategi – m.a.o. hvordan virksomheten skal nå sine mål.
Great Leadership Institute® med spisskompetanse i strategiutvikling kan i nært samarbeid med virksomhetens egne medarbeidere bidra med prosessdesign, planstruktur, prosessledelse og relevante analyser/evalueringer – både samfunnsmessige og bedrifts/bransjespesifikke. Prosessledelse vil være aktuelt både under selve strategiutformingen og under implementeringen av strategiplanen.

VÅRE TJENESTER

  • Strategiprosess
  • Planstruktur
  • Innhold

 

TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFORMASJON