TJENESTER/LEDERUTVIKLING

LEDERUTVIKLING

Great​ ​Leadership​ ​Institute®​ ​​​skreddersyr ​lederutviklingsprogrammer​ ​for virksomheter​/​ledere​. Stadig skiftende rammebetingelser og nye virksomhetskrav skaper behov for økt endringstakt og ny kompetanse  som utfordrer lederrollen. Vi tilrettelegger programmer både for toppledere og mellomledere, i offentlig og privat sektor.

Great Leadership Institute® sine ​programmer​ ​baserer​ ​seg​ ​på​ ​teori,​ ​velprøvd metodikk​ ​og​ bred ​erfaringsbasert​ kompetanse. Programmene favner​ ​helhet​ ​og​ ​sammenheng mellom​ strategi,  ledelse, ​kultur,​ ​innovasjon og digitalisering. Fokus er på lederrollen, lederutfordringer, lederens handlingsrom og mestringsledelse.

Formatet​ ​​ skreddersys​ ​i​ ​forhold​ ​til​ ​virksomhetens/lederens​ ​egen​ ​situasjon/kontekst.​ ​​Programmene​ ​gjennomføres​ ​med flere moduler over flere dager med arbeidsoppgaver mellom samlingene.

VÅRE TJENESTER

  • Lederutviklingsprogram for toppledere
  • Lederutviklingsprogram for mellomledere

TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFORMASJON