TJENESTER/LEDERSTØTTE

LEDERSTØTTE

Ledere lever i en verden med komplekse sammenhenger og raske omstillinger som krever tydelige prioriteringer. Dette er en virkelighet som alle ledere opplever. Mer enn noen gang er det behov for å reflektere, forstå seg selv og forstå andre.  Ledere vil ha behov og nytte av eksterne rådgivere som kan støtte og utfordre lederens etablerte tanke- og handlingsmønstre.
Som uavhengige rådgivere ønsker vi å fylle rollen som likeverdig dialogpartner. Sammen med den enkelte leder skal vi bidra til å skape det frie og fortrolige rom for verdiskapende refleksjon. Vi bidrar med teori- og erfaringsbasert kompetanse fra hvordan andre virksomheter og andre ledere opplever og mestrer egen virkelighet.
Rollen som lederstøtte vil variere – avhengig av behov – mellom: sparring, coaching og rådgivning.