NETTVERK FOR TOPPLEDERE

TOPPLEDERNETTVERK

Toppledernettverk i Great Leadership Institute® bygger på åpenhet og fortrolighet. Hver nettverksgruppe av toppledere er satt sammen av bestemte kriterier for å oppnå størst mulig verdi for deltakerne. Gjennom spesifikke arbeidsformer og faglig fokus skapes en unik arena for felles bevisstgjøring og strategisk/operativ innsikt som forutsetninger for å møte deres respektive lederutfordringer.
Great Leadership Institute® har både norskspråklige og engelskspråklige nettverk. Avhengig av fokus og sammensetting samles nettverksgruppene 3 – 6 ganger årlig, typisk 4 timers møter og gjerne inkludert lunsj eller middag. Det er 6 – 10 medlemmer i hver gruppe.
Great Leadership Institute® tar selv initiativ til temabaserte nettverk med fokus på strategiske og/eller samfunnsmessige utfordringer og perspektiver, og inviterer utvalgte ledere til å delta basert på deres personlige posisjoner, kvalifikasjoner og interesser. I tillegg oppretter Great Leadership Institute® nettverksgrupper med utgangspunkt i lederes egne ønsker og behov.