NETTVERK FOR KOMMUNALE LEDERE

NETTVERK FOR KOMMUNALE LEDERE

Ledernettverkene i Great Leadership Institute® bygger på åpenhet og fortrolighet. Hver nettverksgruppe er satt sammen av ledere på samme nivå for å oppnå størst mulig verdi for deltakerne. Gjennom spesifikke arbeidsformer og faglig fokus skapes en unik arena for felles bevisstgjøring og innsikt. Avhengig av fokus og sammensetting samles nettverksgruppene 3 – 6 ganger årlig.

TA KONTAKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON