TJENESTER/LEDERGRUPPEUTVIKLING

LEDERGRUPPEUTVIKLING

Great Leadership Institute® sine utviklingsprogram for ledergruppen legger opp til fleksibilitet og skreddersøm. Et systematisk utviklingsløp hvor bearbeiding og implementering av strategiske føringer og ledergruppens effektivitet vektlegges.
Oppstart og gjennomføring med møtetidspunkter og framdrift tilpasses behov og ledergruppens øvrige aktiviteter. Planleggingen skjer i samarbeid og løpende dialog med ledergruppens leder. Digitale verktøy for kartlegging av ledergruppen kan benyttes ved oppstart og avslutning av prosessen.

VÅRE TJENESTER

  • Program for ledergruppeutvikling
  • Temadag for ledere: «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt!»

TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFORMASJON