KUNNSKAPSDELING

FORUM FOR TILLITSKULTUR I OFFENTLIG SEKTOR

Forum for tillitskultur i offentlig sektor består av engasjerte ledere og fagpersoner som ønsker å bidra til å fornye og effektivisere offentlig ledelse og styring. Ambisjonen er at tillitsbasert ledelse og styring skal prege norske offentlige virksomheter, og at dette blir et konkurransefortrinn for omstillingsevne og produktivitetsutvikling i Norge.

FORMÅL

Forumet igangsetter og støtter prosjekter som skaper ny kunnskap og innsikt på området, og gjennomfører møter og seminarer for å bidra til oppmerksomhet, erfaringsdeling og læring.

FORUMETS STYRINGSGRUPPE

Bård Olesen, Prosjektdirektør i Helsedirektoratet; Wenche Hagan, Direktør i Oslo Kommune; Gro Anita Trøan, Rådmann i Eigersund Kommune; Bård Kuvaas, Professor ved BI; Grete Johansen, Partner i Great Leadership Institute® og Great Place to Work® og Tron Kleivane, Partner og Styreleder i Great Place to Work® og Great Leadership Institute®.

Great Place to Work® er sekretariat for Forumet.
Innspill eller spørsmål? Kontakt catarina.irvung@greatplacetowork.com

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.