TRON KLEIVANE
Partner Telefonnummer:901 92 924 Linkedin:Linkedin

Tron er rådgiver og sparringspartner for toppledere og ledergrupper, i næringslivet og offentlig sektor, og arbeider i skjæringspunktet mellom ledelse, strategi og kultur. Hans innsikt og erfaring som leder i flere teknologiselskaper gjør Tron til en særlig god partner for toppledere som står overfor digitale transformasjonsprosesser.
Tron har bakgrunn som statsviter og seriegründer og har forkjærlighet for innovasjon som kan ”endre verden”. Han bruker tid på endringsagenter på alle nivåer og arbeider med bedriftsledere, myndigheter og forskningsmiljøer for å skape ny forståelse for sammenhengen mellom produktivitet og ledelse.
Han har bl.a. etablert Great Place to Work i Norge for å gi gode ledere ny innsikt i å utvikle og utøve effektivt lederskap, og tatt initiativ til Forum for Tillitsbasert Styring og Ledelse i Offentlig Sektor som bistår offentlige virksomheter med inspirasjon, metoder, innsikt og støtte til utvikling av tillitsbasert kultur og ledelse.
Tron har mastergrad i statsvitenskap med økonomi som spesialisering fra Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po) i Paris.