GRETE SCHULSTOCK JOHANSEN
Partner Telefonnummer:907 54 720 Linkedin:Linkedin

Grete er rådgiver og sparringspartner for toppledere og ledergrupper i utvikling av tillitsbasert kultur og lederskap. Hun bidrar med ledelse av utviklingsprogram for tillitsbasert kultur, hun fasiliterer utviklingsprosesser, og hun støtter og trener enkeltledere i utøvelse av tillitsbasert ledelse i hverdagen.
Hun har vært HR-direktør i Microsoft Norge og HR Direktør i Avinor. Hun har bred ledererfaring fra Norges Idrettsforbund og Gjensidige, og har tidligere konsulenterfaring fra Gjensidige og Accenture.
Grete har lang erfaring i å lede, støtte og rådgi ledere i utviklingsprogram for tillitsbasert kultur og lederskap hos våre kunder, på tvers av bransjer og sektorer. Hun har spisskompetanse innen utvikling av tillitsbasert kultur og lederskap, og utøvelse av tillitsledelse i praksis.
Grete er utdannet Adler Certified Professional Coach gjennom Adler International, og er ACC sertifisert hos The International Coach Federation. Hun er cand. mag fra Universitet i Oslo, med psykologi, pedagogikk og sosiologi i fagkretsen.