ERIK SLINNING
Managing partner Telefonnummer:95 40 45 40 Linkedin:Linkedin

Erik Slinning har spesialisert seg innen praktisk trening av ledergrupper med egne utviklingsprogram, aksjonsorienterte samlingsdager og forelesninger. De siste 10 årene har han hatt ansvar for design, faginnhold og gjennomføring av ledergruppeutvikling for et større antall organisasjoner, kommuner og bydeler i Norge.

Har tidligere forfattet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk, 2011). Lanserte nylig boken «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget, 2017). Boken er tilgjengelig på denne lenken. På denne lenken kan du bla i boken.