EKSPERTER I TILLITSBASERT KULTUR OG LEDERSKAP

Tillit er vår tids viktigste kapital. Vi reflekterer sjelden over det, men vet det intuitivt i forhold til samfunn og marked – og vi observerer det daglig. I mediene, aksjekursene, kunderelasjonene, produktprisene eller i politiske valg. Når tilliten forsvinner, så forsvinner også verdiene, mulighetene og fremtiden. Tillit er like viktig internt – som kapital i private, offentlige, eller frivillige organisasjoner. Forskning og empiri viser – entydig – at tillitsbasert kultur og ledelse er overlegen i å skape resultater, enten det er i form av overskudd, økt produktivitet, bedret konkurransekraft eller styrket endringsevne.

Great Leadership Institute® er sprunget ut av Great Place to Work® Norge som årlig kårer Norges beste arbeidsplasser. Great Leadership Institute® er Norges ledende ekspertmiljø innen tillitsbasert kultur og ledelse. Vi besitter en unik kombinasjon av kompetanse, erfaring, metoder og verktøy. Tillitsledelse myndiggjør medarbeidere, bidrar til at alle trekker i samme retning og sikrer gjennomføringsevne.

Personvern og cookies